+48 691 314 611
+48 534 000 296
+48 533 330 605

RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018, poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o bezpłatną wycenę w  BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.


 • Informujemy, że następujące podmioty wspólnie są administratorami Państwa danych osobowych:

  a) Jarosław Piotrowski prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Arigato Jarosław Piotrowski, adres: ul. Pasłęcka, nr 16C, lok. 3, 03-137 Warszawa, NIP: 5242126724, REGON: 015785245,

  b) Iryna Piotrovska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Arigato Iryna Piotrovska, adres: ul. Pasłęcka, nr 16C, lok. 3, 03-137 Warszawa, NIP: 5242548709 , REGON: 147272109
  zwanymi dalej: ARIGATO.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz w przypadku skorzystania z naszych usług dla celów realizacji tłumaczenia. Dane te mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz ARIGATO. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez ARIGATO. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny. Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym ustawowo (dane na fakturach i rachunkach) będą przechowywane nie dłużej, niż wymagają tego aktualne przepisy skarbowe. W pozostałym zakresie (dane kontaktowe) do momentu wycofania Państwa zgody. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Dane kontaktowe administratora danych:
  BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO, ul. Strumykowa 23 lok.U4, 03-138 Warszawa, tlumaczenia@arigato.pl

  Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi z zakresu tłumaczeń, z których usług korzysta BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO

  Informujemy, że następujące podmioty wspólnie są administratorami Państwa danych osobowych:

  a) Jarosław Piotrowski prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Arigato Jarosław Piotrowski, adres: ul. Pasłęcka, nr 16C, lok. 3, 03-137 Warszawa, NIP: 5242126724, REGON: 015785245,
  b) Iryna Piotrovska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Arigato Iryna Piotrovska, adres: ul. Pasłęcka, nr 16C, lok. 3, 03-137 Warszawa, NIP: 5242548709 , REGON: 147272109
  zwanymi dalej: ARIGATO.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktowych związanych z nawiązaniem i realizacją współpracy z ARIGATO. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające ARIGATO w zakresie obsługi prawnej oraz kadrowo – płacowej. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest pozyskiwanie danych na potrzeby realizacji świadczonych przez Państwa usług. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpoczęcia i kontynuacji współpracy z BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Dane kontaktowe administratora danych:
  BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO, ul. Strumykowa 23 lok.U4, 03-138 Warszawa, tlumaczenia@arigato.pl

  Klauzula informacyjna dla osób, z którymi BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO zawiera umowy cywilnoprawne

  Informujemy, że następujące podmioty wspólnie są administratorami Państwa danych osobowych:
  a) Jarosław Piotrowski prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Arigato Jarosław Piotrowski, adres: ul. Pasłęcka, nr 16C, lok. 3, 03-137 Warszawa, NIP: 5242126724, REGON: 015785245,
  b) Iryna Piotrovska prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Arigato Iryna Piotrovska, adres: ul. Pasłęcka, nr 16C, lok. 3, 03-137 Warszawa, NIP: 5242548709 , REGON: 147272109
  zwanymi dalej: ARIGATO.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO w zakresie obsługi kadrowo - płacowej (Biuro rachunkowe), BHP oraz medycyny pracy. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Dane kontaktowe administratora danych:
  BIURO TŁUMACZEŃ ARIGATO, ul. Strumykowa 23 lok.U4, 03-138 Warszawa, tlumaczenia@arigato.pl